Disclaimer

Freubelweb (kvk: 54492610), hierna te noemen Freubelweb, verleent u hierbij toegang tot https://www.freubelweb.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Freubelweb behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Freubelweb spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Freubelweb.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Freubelweb.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Freubelweb nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle foto’s, handelsmerken, slogans, tekst of logo’s gebruikt of waarnaar wordt verwezen op deze website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.